Facebook Twitter Pinterest email tisk

Léčba rakoviny - biologická léčba rakoviny

Biologická léčba rakoviny

Biologická léčba je nejnovější ze všech léčebných metod a přisuzuje se jí velká budoucnost. Používá se samostatně nebo v kombinaci s jinými léčebnými metodami. Pomáhá zastavit rakovinu působením na různé biologické pochody, které nádorová tkáň potřebuje ke svému růstu a šíření. Cílem biologické léčby je zablokovat procesy, které umožňují rakovinným buňkám nekontrolovatelné bujení. Především jde o to:Druhy biologické léčby

Biologickou léčbu lze rozdělit na dvě hlavní skupiny:Pro koho je vhodná

Žádný nádor není stejný. I v oblasti jednoho typu nádoru existují různé genetické varianty, které do značné míry ovlivňují úspěšnost biologické léčby. V rámci diagnostiky je proto nutné získat o nádoru maximum informací, aby bylo možné určit, z které léčebné metody bude pacient profitovat a z které ne.

Používá se k léčbě:

U všech nádorů platí, že se biologická léčba hodí pro určitou přesně definovanou část pacientů, jejichž nádory mají rysy umožňující realizaci mechanismu biologické léčby.Rizika a nevýhody

Žádná léčebná metoda nemá jen výhody, a to platí i o biologické léčbě.

Mezi její nevýhody patří:

Zdroj: Léčba rakoviny
Zveřejněno: 14.12.2018SiteMAP